SAMOEVALUACE A EVALUACE – ZPRÁVA

Evaluační otázky byly připraveny ve spolupráci s HCD designérkou společnosti CreativeDock (dříve IdeaSense).

Protože evaluace projektu nám měla v první fázi (fáze ideace) přinést zejména poznatky o naší schopnosti pracovat metodou HCD, byly v první etapě pokládány konzultantům otázky, na které odpovídali na škále 1-5:

  1. Je pro vás to, nač se vás ptáme, srozumitelné?
  2. Popisuje to problematiku obdobně, jako ji vidíte vy?
  3. Pokud ne, je to významný rozdíl? Označte na škále 1-5, kdy 5 je největší rozdíl.
  4. Jak se vám pracuje způsobem, který jsme zvolili?
  5. Jak jste obecně spokojen/spokojena s vývojem projektu?
  6. Jak jste obecně spokojen/spokojena s naší reakcí na vaše podněty?

Tyto otázky byly pokládány všem konzultantům při prvním rozhovoru a dále po dobu jejich zapojení v projektu, minimálně jednou za dva měsíce. Shrnující tabulka A a souhrny (přepsané z poznámek tazatelů) jsou přiloženy.  – TAB_A_

Z dotazníků vyplývá, že rozdíly v pochopení problematiky souvisely buď s nižší faktickou informovaností respondenta o demenci, nebo naopak s profesním pohledem na demenci z jiného úhlu než z terénní poradny. Dále, že starší respondenti měli problém se srozumitelností otázek při rozhovoru, což může souviset se složitostí otázek nebo s předpokládanou složitostí odpovědí. Tým by se na to měl zaměřit v realizační fázi, aby neopakoval stejnou chybu.

Realizační tým prováděl průběžnou neformální sebeevaluaci při každé schůzce, formálně pak jeho členové vyplňovali evaluační dotazník při ideačních a prototypizačních workshopech. Tento evaluační dotazník je přiložen k této zprávě.

Otázky formálního dotazníku byly primárně zaměřeny na uplatňování HCD. Odnášíme si z nich dvě zajímavá zjištění: problematičnost zařazování kreativních cvičení, a dále narůstající rozpor mezi našimi názory na počátku projektu a vývojem ideace/prototypizace v návaznosti na podněty aktérů. To považujeme za nejzajímavější, protože to podle nás potvrzuje smysluplnost zapojení HCD do vývoje řešení.

V průběhu pilotáže byly účastníkům předkládány evaluační dotazníky zpracované HCD designérkou. Vyplněné dotazníky jsou přiloženy k této zprávě, souhrn evaluace Café nazpaměť přiložen jako ukázka z evaluace.

Z pouličního testování v České Lípě uvádíme souhrnnou tabulku B. TAB_B

Z evaluačních telefonátů práce lékařů s produktem MÁTE DOBRÉHO LÉKAŘE uvádíme souhrn v tabulce C. TAB_C

KONTAKTY

Mgr. Bc. Jan Vojvodík, MBA
vedoucí služby
mob.: +420 739 551 271
kancelar@arbodevivo.cz

Bc. Ivana Tesařová
sociální pracovník
mob.: +420 720 067 455
socialni@arbodevivo.cz

BC. Olga Salfická
administrativní pracovník
mob.: +420 731 456 628
salficka@arbodevivo.cz

Pobočka poradny Česká Lípa:
 vpravo – přízemí
Československé armády 1578
513 01 Česká Lípa
Poradenské dny: úterý 10 – 14

Zobrazit na mapě

Pobočka poradny Semily:
BUDOVA VZP, 4. patro
Riegrovo náměstí 55
513 01 Semily
Poradenské dny: úterý 10 – 14

Zobrazit na mapě

Arbo de Vivo, z.ú.

Husova 4, 513 01 Semily
IČ: 045 03 121
datová schránka:  2ua3axf
www.arbodevivo.cz

tel.: + 420 481 624 951

mob.: + 420 731 456 628

salficka@arbodevivo.cz