ETAPA 2: PROTOTYPIZACE

Po rozhovorech s konzultanty a dalšími aktéry, jejichž výstupy byly zaznamenány v systému MIRO bylo rozhodnuto uspořádat celodenní prototypizační workshop s účastí širokého týmu aktérů a stanovit na základě získaných názorů tři prototypy řešení k dalšímu rozpracování. Prototypizačního workshopu se dne 1. 6. 2023 v budově VZP v Semilech pod vedením HCD designérky účastnili: 3 členové realizačního týmu, 7 neformálních pečujících, 1 profesionální pečující, 1 zástupce České alzheimerovské společnosti, 1 osoba za veřejnost, 1 osoba za knihovny, 1 osoba za MPSV (monitorovací návštěva).

Výstupem z práce ve skupinách a jejich společné prezentaci (viz přílohy s názvem prototypizace_01_…) bylo rozhodnuto o vytvoření následujících tří prototypů:

  1. Nástroj k distribuci pacienta od praktického lékaře[1] do odborné sociální poradny.
  2. Nástroj k informování veřejnosti – putovní pouliční kavárna s informacemi o demenci.
  3. Komunitní poradenský nástroj – síť dobrovolníků napojených a napojujících na poradnu.

K rozpracování pro účely projektu byly následně realizačním týmem s ohledem na krátký horizont inkubační fáze vybrány první dva prototypy.

K jejich konkrétnímu nastavení proběhl druhý prototypizační workshop dne 28. 6. 2024 v kanceláři CreativeDock Praze, v jehož závěru byla konkretizovaná verze obou prototypů představena zástupci MPSV (monitorovací návštěva). Této prototypizace se účastnili tři členové realizačního týmu a HCD designérka.

Přílohy: geneze prototypového řešení při prototypizačních workshopech (výstup z Miro + foto z prototypizace)

 

[1] To bylo pro realizační tým překvapením. Ačkoliv již z rozhovorů v ideační fázi byl zjevný zájem o první kontakt v ordinaci praktického lékaře, předpokládali jsme, že po vysvětlení, proč by mělo být samostatné kontaktní místo, budou účastníci jasně pro samostatné kontaktní místo (např. knihovna) – nestalo se a realizační tým upravil svou hypotézu podle skutečných potřeb, jak je prezentovali účastníci ideace i prototypizace.

KONTAKTY

Mgr. Bc. Jan Vojvodík, MBA
vedoucí služby
mob.: +420 739 551 271
kancelar@arbodevivo.cz

Bc. Ivana Tesařová
sociální pracovník
mob.: +420 720 067 455
socialni@arbodevivo.cz

BC. Olga Salfická
administrativní pracovník
mob.: +420 731 456 628
salficka@arbodevivo.cz

Pobočka poradny Česká Lípa:
 vpravo – přízemí
Československé armády 1578
513 01 Česká Lípa
Poradenské dny: úterý 10 – 14

Zobrazit na mapě

Pobočka poradny Semily:
BUDOVA VZP, 4. patro
Riegrovo náměstí 55
513 01 Semily
Poradenské dny: úterý 10 – 14

Zobrazit na mapě

Arbo de Vivo, z.ú.

Husova 4, 513 01 Semily
IČ: 045 03 121
datová schránka:  2ua3axf
www.arbodevivo.cz

tel.: + 420 481 624 951

mob.: + 420 731 456 628

salficka@arbodevivo.cz