ETAPA 1: OBJEVNĚ-IDEAČNÍ FÁZE

Jako první proběhlo dne 25. 1. 2023 online školení realizačního týmu o HCD designu, které vedla HCD designérka. Následně byly vytvořeny strukturované rozhovory pro konzultanty a byly předloženy vybraným konzultantům k připomínkám. Některé rozhovory s aktéry nad strukturovanými dotazníky se nahrávaly na diktafon a následně přepisovaly (tam, kde s tím respondent souhlasil). Provedené rozhovory jsou v anonymizované formě přílohou tohoto dokumentu. Součástí rozhovorů byl i tzv. „debrief“ – zpětná vazba k rozhovoru vyplněná tazatelem (rovněž přiloženo).

Podklad pro ideaci tvořily výstupy z rozhovorů s konzultanty a dalšími aktéry. Ideaci prováděli členové realizačního týmu pod vedením HCD designérky. V této fázi ještě trvalo soustředění realizačního týmu na knihovnu jako ideální kontaktní místo – tento názor byl později v průběhu ideace opuštěn a forma kontaktního místa mělo vzejít až z velkého prototypizačního setkání.

V průběhu objevně-ideační fáze byly vedeny i další rozhovory s konzultanty a aktéry, jak osobně, tak online a jejich výstup představují položky postupně přivěšované jako post-ity do nástěnky Miro (jak je tam v průběhu ideace připojovali ze svých audiozáznamů a poznámek ti, kdo rozhovory vedli). Tento způsob zaznamenávání podnětů se ukázal jako nejefektivnější a všem zapojeným vyhovoval. Lze tak na jednotlivých částech nástěnky umístěných v zazipované příloze vnímat postupný vývoj a podněty aktérů, které k němu vedly.

Ideační workshopy proběhly ve dnech 20. 3., 13. 4. a 24. 4. 2023 (první dva workshopy v kanceláři CreativeDock v Praze, třetí workshop online). Workshopů se účastnili členové realizačního týmu a HCD designérka. První dva workshopy byly zaměřeny na vyhodnocení dat z provedených rozhovorů, třetí workshop zahrnoval kreativní cvičení a následné zpracování ideace kontaktního místa jako hlavního uvažovaného nástroje, který by měl vzejít z inkubační fáze projektu.

VÝSTUPY Z OBJEVNĚ-IDEAČNÍHO PROCESU, ANEB: SDÍLÍME S VÁMI NÁSTĚNKU MIRO
(KAŽDÝ POST-IT NA NÁSTĚNCE PŘEDSTAVUJE VÝSTUP Z KOMUNIKACE S AKTÉRY)

 

Průzkumu této slepé cesty jsme věnovali podstatnou část objevně-ideační části projektu. Nebýt HCD, zůstali bychom u ní a pilotovali bychom řešení předem odsouzené k neúspěchu. Díky HCD přístupu a díky zapojení široké skupiny aktérů při prototypizačním workshopu jsme slepou cestu nakonec opustili.

SHRNUTÍ OBJEVNĚ-IDEAČNÍ FÁZE VE FORMĚ PROGRES REPORTU ROZESLANÉHO AKTÉRŮM PŘED PRVNÍM PROTOTYPIZAČNÍM SETKÁNÍM:

 PROGRES REPORT

Kam jsme došli v objevně-ideační fázi?

  1. Nadefinovali jsme si rozsah projektu.

Chceme nabídnout co nejefektivnější a nejrelevantnější cestu pro včasné zachycení osob s demencí v našem regionu, přičemž naší ambicí není
zastupovat žádný z již existujících kanálů, ale spíše tyto kanály podpořit a zefektivnit ke společnému cíli včasné diagnostiky. 

  1. Ověřili jsme si hypotézy s pečujícími, ohroženou skupinou, lékaři a dalšími experty a objevili jsme několik stěžejních vhledů:
  2. Na úrovni lidských potřeb jsme identifikovali hlubokou vnitřní bariéru začít demenci u rodinného příslušníka řešit, protože lidé mají strach z „temného světa“ této nemoci (o které přitom ale vědí velmi málo) a s tím spojené oběti (časové, profesní), kterou odsouvají – i když v případě, že by situaci včasně řešili, zaručeně by se jim ulevilo a z „temného světa“ by se stal realistický plán plný všemožné podpory, která mohla velmi zmírnit i onu oběť, které se tak bojí.
  3. Podobné je to i u starších lidí, kteří o demenci přemýšlejí osobně. U této skupiny je ovšem vidět větší otevřenost. Je to zajímavý paradox – lidé se bojí otvírat téma s příbuznými seniory, kteří by tomu však možná byli otevřeni.
  4. Potvrdilo se, že prvním nejpřirozenějším kontaktem je praktický lékař, který ale představuje úzké hrdlo (z mnoha důvodů); chybí více přístupné místo, kam se obracet v rámci prvního kontaktu.
  5. V rámci ideačních workshopů jsme začali vymýšlet, jak by nové řešení mohlo vypadat a fungovat a jak by naplnilo naši ambici a zároveň čerpalo z vhledů a pochopení, které jsme získali během objevně-ideační fáze.
  6. Nyní nás společně s vámi čeká první prototypizační workshop, na který jsme pozvali zástupce z řad všech cílových skupin a expertů, abychom společně spojili naše dosavadní výstupy a váš autentický pohled a expertizu pro další dynamiku této společné práce.

Přílohy ke stažení 

KONTAKTY

Mgr. Bc. Jan Vojvodík, MBA
vedoucí služby
mob.: +420 739 551 271
kancelar@arbodevivo.cz

Bc. Ivana Tesařová
sociální pracovník
mob.: +420 720 067 455
socialni@arbodevivo.cz

BC. Olga Salfická
administrativní pracovník
mob.: +420 731 456 628
salficka@arbodevivo.cz

Pobočka poradny Česká Lípa:
 vpravo – přízemí
Československé armády 1578
513 01 Česká Lípa
Poradenské dny: úterý 10 – 14

Zobrazit na mapě

Pobočka poradny Semily:
BUDOVA VZP, 4. patro
Riegrovo náměstí 55
513 01 Semily
Poradenské dny: úterý 10 – 14

Zobrazit na mapě

Arbo de Vivo, z.ú.

Husova 4, 513 01 Semily
IČ: 045 03 121
datová schránka:  2ua3axf
www.arbodevivo.cz

tel.: + 420 481 624 951

mob.: + 420 731 456 628

salficka@arbodevivo.cz