REALIZUJEME INOVAČNÍ PROJEKT

REALIZUJEME INOVAČNÍ PROJEKT

Ústav Arbo de Vivo chce být prospěšný regionu, kde působí, proto jsme pro tento region připravili inovační projekt, se kterým jsme uspěli ve výzvě na sociální inovace.

 

CZ.03.03.01/00/22_021/0000577 FOR CARE
Projekt řeší potřebu efektivního přístupu k včasné diagnostice demence a edukaci a podpoře neformálních pečujících o osoby s demencí. Na počátku byla stanovena hypotéza možného směru řešení. Při realizaci projektu bude hypotéza analyzována a diskutována se skupinou aktérů z cílových skupin a ověřena nebo upravena, bude z ní stanoven záměr řešení a pro řešení budou prototypizovány a testovány konkrétní postupy a nástroje, to vše v úzké součinnosti s aktéry a s využitím human centered designu.

DEN ZDRAVÍ V LOMNICI NAD POPELKOU

DEN ZDRAVÍ V LOMNICI NAD POPELKOU

Dne 14. 9. 2022 jsme prezentovali svou činnost v Lomnici nad Popelkou, v rámci akce Den zdraví. V lomnickém zámku se veřejnosti představilo několik organizací, poskytujících sociální a zdravotní služby. Děkujeme Městu Lomnice nad Popelkou za pozvání a všem návštěvníkům, kteří v deštivém počasí přišli. Více fotografií najdete na facebooku Města Lomnice.