REALIZUJEME INOVAČNÍ PROJEKT

Ústav Arbo de Vivo chce být prospěšný regionu, kde působí, proto jsme pro tento region připravili inovační projekt, se kterým jsme uspěli ve výzvě na sociální inovace.

 

CZ.03.03.01/00/22_021/0000577 FOR CARE
Projekt řeší potřebu efektivního přístupu k včasné diagnostice demence a edukaci a podpoře neformálních pečujících o osoby s demencí. Na počátku byla stanovena hypotéza možného směru řešení. Při realizaci projektu bude hypotéza analyzována a diskutována se skupinou aktérů z cílových skupin a ověřena nebo upravena, bude z ní stanoven záměr řešení a pro řešení budou prototypizovány a testovány konkrétní postupy a nástroje, to vše v úzké součinnosti s aktéry a s využitím human centered designu.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

ARBO DE VIVO A UMĚLÁ INTELIGENCE?

ARBO DE VIVO A UMĚLÁ INTELIGENCE?

Arbo de Vivo se podílí s dalšími subjekty a odborníky na vývoji a testování pokročilého technologického řešení pro adherentní medikaci. Více se...