Příprava projektů

Akce – Lomnice nad Popelkou.

Příprava a realizace projektu Domova seniorů a Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lomnici nad Popelkou.

Domov seniorů a Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lomnici nad Popelkou je projekt, který byl zahájen již v roce 2014. Tehdy jsme jako společnost PPCG SE soutěžili ve výběrovém řízení na odkoupení pozemku v Lomnici nad Popelkou za účelem realizace stavby Domova seniorů a Domova pro osoby se zdravotním postižením. K tomuto účelu byla zpracována studie, která se stala podkladem pro výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na stavební povolení. Po uzavření kupní smlouvy jsme vyhlásili výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení, které vyhrála společnost Projekce CZ, která ve spolupráci s architektem Dudou zpracovala projekt pro stavební povolení.

Stavební povolení bylo vydáno v prosinci roku 2015.

V těchto dnech finišují přípravy pro podání žádosti o přiznání dotace z MPSV na stavbu Domova seniorů v Lomnici nad Popelkou.

Akce – Jablonec nad Nisou

Domov seniorů a Domov pro osoby se zdravotním postižením v Jablonci nad Nisou
 
V Jablonci nad Nisou jsme se rovněž zúčastnili výběrového řízení na prodej nemovitosti, za účelem vybudování Domova seniorů a Domova pro osoby se zdravotním postižením. Šlo o bývalý areál dětské nemocnice v Bezručově ulici č.34.

Soutěž jsme vyhráli. I zde jsme nechali zpracovat studii, kterou jsme předložili do výběrového řízení a po úpravách i zastupitelům Jablonce nad Nisou. Přesto, že jsme byli připraveni pokračovat v přípravách na realizaci stavby, jednali jsme s členy Rady města Jablonce nad Nisou o podmínkách smlouvy,  zastupitelstvo Jablonce nad Nisou, pro nás nepochopitelně, zrušilo již ukončenou soutěž na prodej nemovitosti a smlouvu na které jsme pracovali více jak sedm měsíců, neuzavřelo.

Věříme, že pokud se opět uskutečnění výběrové řízení na prodej uvedeného objektu, tak opět uspějeme a nakonec i zde Domov seniorů vybudujeme.

V rámci Libereckého kraje bychom rádi vybudovali další celkem čtyři domovy pro osoby se zdravotním postižením. Po jejich uvedení do provozu zvažujeme rozšířit své aktivity do dalších krajů.

Na těchto stránkách Vás budeme seznamovat s novinkami v našich projektech.